Commissie richt aandacht op onderwijs

Dit item is verlopen op 08-05-2015.
8 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 14 april een uitgebreide bespreking gehouden over het thema onderwijs.

Leidraad voor de bespreking zijn het rapport van de Delftse Rekenkamer De Delftse zorgstructuur rondom leerlingen en twee collegebrieven over passend onderwijs en het leerplichtjaarverslag. Het onderdeel huisvesting komt volgende maand aan bod. De commissie wordt gevraagd advies te geven over het rekenkamerrapport dat de gemeenteraad op donderdag 30 april zal vaststellen.

Op de agenda van de overlegvergadering staat verder de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook over dit voorstel wordt van de commissie een advies verwacht.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur. Dat is direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties