Commissie praat over vorming nationale politie

Dit item is verlopen op 03-01-2013.
3 december 2012 – In overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Bestuur staat dinsdag 4 december de brief van het college over de vorming van de nationale politie op de agenda.

 

De commissie hield op 13 november een externe oriëntatie over dit onderwerp. In de vergadering ligt ook de concept-reactie van het college op het regionaal beleidsplan eenheid Den Haag voor. Dit plan vloeit voort uit de nieuwe politiewet die op 1 januari 2013 ingaat. De commissie wordt gevraagd of ze zich kan vinden in de collegereactie op dit plan.

In de overlegvergadering wordt verder op verzoek van STIP, SP en CDA gesproken over afdoening van de motie vermindering fietsendiefstal . Voorts komen de tussenrapportage Delft energieneutraal 2050 en een collegebrief over het Eerste Regionale Energie Agentschap aan de orde.

De commissievergadering begint om 20.00 uur met de procedurevergadering. Aansluitend, rond 20.15 uur, vindt de overlegvergadering plaats. De vergaderingen worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

Agenda procedurevergadering 

Agenda overlegvergadering

Pagina opties