Commissie praat over toekomst Avalex

Dit item is verlopen op 25-10-2013.
25 september 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt op dinsdag 1 oktober de toekomstige bedrijfsvorm van Avalex behandeld.

Dat gebeurt aan de hand van onderzoeken die zijn uitgevoerd, nadat de gemeenschappelijke afvalverwerker door financiële problemen en de daarmee samenhangende politiek bestuurlijke ontwikkelingen negatief in het nieuws was gekomen. Het Algemeen Bestuur van Avalex wil voor 31 oktober input van de deelnemende gemeenten over de planfase die wordt voorgesteld.

De commissie bespreekt verder de afdoening van de toezegging over Stadsbeheer en Delft als regiegemeente, het proces regionale samenwerking groen, Syrië-gangers en de reactie van het Stadsgewest Haaglanden op de Delftse zienswijze op de begroting voor 2014.

De overlegvergadering begint om 20.15 uur en wordt vooraf gegaan door de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties