Commissie praat over Nieuw Delft zuidelijke velden

Dit item is verlopen op 15-12-2018.
15 november 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt in de overlegvergadering op dinsdag 20 november onder meer het bestemmingsplan Nieuw Delft, zuidelijke velden besproken.

Dit bestemmingsplan vormt de basis voor een nieuw hoogstedelijk gebied met een hoge dichtheid en een mix van wonen, werken, voorzieningen en andere functies. Het plan maakt onder meer de bouw van 960 woningen mogelijk. De commissie wordt gevraagd advies te geven aan de gemeenteraad, zodat het bestemmingsplan in de vergadering op 29 november vastgesteld kan worden.

De commissie bespreekt in de overlegvergadering verder het bouwplan Oostsingel 181. Het plan omvat de bouw van drie appartementen op deze locatie.  Door een uitspraak van de Raad van State is dit plan opnieuw voorbereid en is het volgens het college de bedoeling dat de ontwerpvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en alle andere bijhorende stukken opnieuw ter inzage worden gelegd. De gemeenteraad moet dan wel in de komende raadsvergadering instemmen met het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

Op verzoek van de fracties van CDA, VVD en SP buigt de commissie zich verder over een bewonersbrief over het plaatsen van vuilcontainers.

De commissievergadering begint op dinsdag 20 november om 19.45 uur met het Delfts Kwartiertje. Daarna begint om 20.00 uur de procedurevergadering, rond 20.15 uur gevolgd door de overlegvergadering.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties