Commissie praat over beleid vakantieverhuur

Dit item is verlopen op 03-01-2020.
3 december 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op woensdag 4 december de stand van zaken besproken rond het beleid voor vakantieverhuur oftewel Airbnb.

Diverse bewonersverenigingen hebben bij de gemeente aangedrongen op handhaving van permanente toeristische verhuur via Airbnb van een aantal woningen in de binnenstad. Het college werkt op dit moment aan het beleid voor vakantieverhuur en verwacht dit in het tweede kwartaal te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

De commissie behandelt verder in deze vergadering het voorstel Nota vastgoedbedrijf analyse 2019 en het voorstel Vierde Algemene Begrotingswijziging 2019. Op verzoek van de fracties van STIP, ChristenUnie en D66 bespreekt de commissie tevens het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

De overlegvergadering start rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering     

Pagina opties