Commissie positief over zelfstandig Grotius College

Dit item is verlopen op 13-02-2010.

13 januari 2010 – Een meerderheid van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft dinsdag 12 januari de gemeenteraad positief geadviseerd over de bestuurlijke verzelfstandiging van het Grotius College. Het CDA oordeelde wel dat het bijbehorende rapport aan de magere kant was.

Het rapport, waarop de verzelfstandiging van het schoolbestuur is gebaseerd, riep veel vragen op bij de CDA-fractie. Niet omdat de fractie principieel tegen een zelfstandig Grotius is, maar met het oog op mogelijk andere instellingen die zich los willen maken van de gemeente. Daar hoort volgens het CDA dan een beter doortimmerd rapport aan ten grondslag te liggen De ChristenUnie-SGP steunde die opvatting. Deze twee partijen en de SP bespreken het voorstel nog een keer in hun fractie, voordat de raad er op 28 januari een besluit over neemt.

De commissie was in grote lijnen ook positief over de oprichting van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West. De aanpassing is nodig om de oprichting van de stichting mogelijk te maken. De nieuwe stichting moet door het samenbrengen van diverse gezondheidsinstellingen de zorg verbeteren en kinderen en gezinnen beter in beeld brengen. De commissie stond ook stil bij de toekomst van de gezondheidsdienst. Door het wegvallen van de jeugdgezondheidspoot, dient er namelijk een nieuw beleidskader voor de afgeslankte GGD te worden opgesteld.. De opdracht hiertoe zal worden verstrekt aan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Holland West. Het voorstel komt als hamerstuk op de raadsagenda.

Dat geldt ook voor het voorstel om de begroting voor 2010 van Librijn Openbaar Onderwijs goed te keuren.

Pagina opties