Commissie plant extra vergadering over Spoorzone

Dit item is verlopen op 04-07-2010.

4 juni 2010 – De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 3 juni besloten op 22 juni aanstaande een extra vergadering te houden over het Spoorzoneproject. De commissie gaat dan in op het besluit van het college om de aanbesteding voor de Sint Sebastiaansbrug in te trekken.

Nagenoeg alle fracties lieten donderdag tijdens de commissievergadering blijken dat ze ‘onaangenaam verrast’ waren door dit besluit. Het college stuurde donderdag een brief naar de gemeenteraad, waarin het liet weten dat de aanbesteding is opgeschort vanwege vergunningproblemen en bodemverontreiniging van onbekende omvang. Volgens het college heeft het besluit geen gevolgen voor onder meer de aanleg van tramlijn 19. De meerderheid van de commissie zei op 22 juni te willen horen wat er is mis gegaan en hoe dit moet worden opgelost.

In die vergadering praat de commissie ook over de eerste kwartaalrapportage 2010 van het Spoorzoneproject, het nieuwe stadskantoor en parkeren in het spoorzonegebied.

In de bespreking over de jaarstukken van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) zei wethouder Milène Junius dat juridische kwesties zijn afgewend, risico’s zijn verdeeld tussen gemeente en rijk, dat de volgende jaarrekening duidelijker wordt en het jaarverslag geen verwarrende cijfers meer zal bevatten over verschillende woningaantallen. De VVD vroeg voor volgend jaar ook meer aandacht voor tramlijn 19 en de Sebastiaansbrug in de stukken. GroenLinks en SP gingen in op voldoende fietsenstallingen in het stationsgebied.

Het voorstel aan de gemeenteraad om in de verordening te regelen dat voor het project Spoorzone één nadeelcompensatieregeling gaat gelden, is door de commissie als hamerstuk op de raadsagenda van donderdag 24 juni gezet. De gemeentelijke regeling en de regeling van ProRail worden in elkaar geschoven. Volgens wethouder Junius zijn de verschillen tussen beide regelingen klein; alleen staat de regeling van ProRail een voorschot toe. Een onafhankelijke commissie gaat eventuele claims beoordelen en OBS rapporteert hierover in de kwartaalrapportages aan de raad.

De commissie reageerde positief op de brief van het college over het sociaal veiligheidsplan Spoorzone. Hierin staan tal van maatregelen die de betrokken partijen kunnen nemen om het gebied zo veilig mogelijk te houden. STIP wilde nog een keer duidelijk horen van wethouder Junius dat het gebied zo veilig wordt ingericht dat cameratoezicht niet meer nodig is. Ook de fietsers en de fietsenstallingen in het gebied waren onderwerp van gesprek. De gemeenteraad neemt geen besluit over de brief.

Dat doet de raad wel over de richtlijnen voor de project-MER Delft Zuidoost. Een meerderheid van de commissie adviseert in grote lijnen de adviezen van de MER-commissie over te nemen en deze richtlijnen te gebruiken bij het onderzoek naar de milieueffecten tot 2023 door de bouw van maximaal 4800 woningen in dit deel van Delft. Een zeer groot aantal, dat volgens wethouder Pieter Guldemond waarschijnlijk niet gebouwd wordt. Hij acht dat onwaarschijnlijk, omdat er in heel Delft de afgelopen tien jaar niet zoveel woningen zijn bijgekomen. Alle fracties, op Leefbaar Delft en de SP na, adviseerden positief.

Pagina opties