Commissie oriënteert zich op expatbeleid

Dit item is verlopen op 17-05-2013.
17 april 2013 – In de overlegvergadering houdt de commissie Middelen en Economie donderdag 17 april een externe oriëntatie op het Delftse expatbeleid.

Drie leden van het Expat Project Team in Delft is gevraagd hun kijk hierop met de commissie te delen. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer kenniseconomie, woonklimaat, woningaanbod en culturele voorzieningen.

De commissie buigt zich verder over de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Daarnaast kunnen de commissieleden wensen en bedenkingen uiten over Clean Tech Delta. Op de agenda staat verder een presentatie over de stand van zaken van de audit gemeenschappelijke regelingen. Ook krijgt de commissie de kans om te reageren op de voorstellen van het college voor budgetoverhevelingen en bestemmingsreserves.

De commissievergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal. Om 20.00 uur begint de procedurevergadering; rond 20.15 uur de overlegvergadering.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties