Commissie neemt gezondheidsbeleid onder de loep

Dit item is verlopen op 04-11-2013.
4 oktober 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting worden op dinsdag 8 oktober de kadernota Lokaal gezondheidsbeleid en de uitvoeringsnotitie Gezond en wel besproken.

De commissie wordt gevraagd advies te geven over dit beleid, zodat de gemeenteraad hierover een besluit kan nemen.

De commissie buigt zich dinsdag ook over de brief van het college over de voortgang in de verzelfstandiging van De Vak. Op verzoek van STIP staat ook collegebrief over de cultuurbalie op de agenda.

De overlegvergadering start rond 20.15 uur en wordt voorafgegaan door de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties