Commissie neemt Avalex onder de loep

Dit item is verlopen op 14-02-2013.
14 januari 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt op dinsdag 15 januari onder meer gesproken over Avalex. De vergadering vindt plaats na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

Bij de bespreking van Avalex komen verschillende rapportages aan bod en ook wordt op verzoek van de VVD ingegaan op de collegebrief over de effecten op de afvalinzameling door het alternerend inzamelen. De commissie kan voorts de collegebrief over de wisseling van het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur van Avalex bij de bespreking betrekken.

In de overlegvergadering wordt verder onder meer de beleidsreactie op het jaarverslag over 2011 van de Adviescommissie op de bezwaarschriften besproken. Op de agenda staan ook de vorming van de Metropoolregio en de provinciale notitie over grootstedelijk groen en recreatiegebieden.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties