Commissie kritisch over hardstenen loper

Dit item is verlopen op 02-08-2013.
2 juli 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone Verkeer en Ruimte van donderdag 27 juni is wethouder Milène Junius verzocht om de kwaliteit van de zogeheten hardstenen loper die in het nieuwe Spoorzonegebied moet komen extra te onderzoeken.

In de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte is deze steensoort gepland als ‘bedekking’ voor het gebied tussen de Binnenstad en de wijk Hof van Delft, maar negatieve ervaringen hiermee in Den Haag, inclusief een schadepost van 17 miljoen euro, deden de alarmbellen rinkelen bij de commissieleden in Delft.

Al eerder vroeg de Commissie Behoud Stadsschoon hiervoor de aandacht van de commissie en ook afgelopen donderdag sprak Peter Jonquiere hierover in. Wethouder Junius zegde toe dat bij de verdere optimalisatie van de inrichting van de openbare ruimte de kwaliteit van de hardstenen lopers extra wordt onderzocht en dat er eventueel ook gekeken wordt naar alternatieven.

Ze botste vervolgens met de VVD-fractie over de vraag wanneer de commissie over de uitkomsten van dit nadere onderzoek geïnformeerd zal worden. De VVD-fractie wil graag voor de besluitvorming hierover geïnformeerd worden, terwijl wethouder Junius van mening is dat dit toch echt een uitvoeringskwestie is en een bevoegdheid van het college. Wat haar betreft zal het informeren van de raad puur ter kennisname zijn. Dit was voor Lennart Harpe van de VVD aanleiding om een motie over dit punt aan te kondigen in de raadsvergadering van 11 juli aanstaande.

Duiker

De commissie sprak daarnaast nog kort over het onderzoek dat het college heeft gedaan naar de mogelijkheid om de duiker tussen de Buitenwatersloot en de Binnenwatersloot doorvaarbaar te maken voor kleine bootjes. Het college kwam tot de conclusie dat dit niet mogelijk is. Het is te duur, er is teveel onzekerheid over de vergunningverlening en het risico op vertraging in het spoorzoneproject is te groot. Diverse fracties spraken hun teleurstelling hierover uit. Ook werd opnieuw gepleit voor het doorvaarbaar maken van de Kantoorgracht. Wethouder Junius zei hierop dat dit in het verleden al onderzocht is en dat het grootste obstakel daarin wordt gevormd door een woonboot die niet verplaatst kan worden. Ze verwees verder naar de schriftelijke reactie van het college op de notitie van het Expertise Platform Water.

Extra overlegvergadering

Vanwege de ingelaste raadsvergadering eerder op de avond, resteerde er voor de overleg-vergadering van de commissie SVR maar beperkte tijd. Om die reden is er voor dinsdag 9 juli een extra overlegvergadering gepland, de laatste vóór het zomerreces.

Pagina opties