Commissie krijgt les in grondexploitaties

Dit item is verlopen op 20-05-2012.
20 april 2012 - Een groot deel van de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie stond donderdag 19 april in het teken van gemeentelijke grondexploitaties.

Een ingewikkelde materie, die vooral in economisch zware tijden door dalende grondprijzen en vertraagde gronduitgifte, van grote invloed kan zijn op de gemeentelijke jaarrekening. De commissie liet zich hierover informeren door Deloitte. Het adviesbureau publiceerde vorige maand de brochure ‘Waardering gemeentelijke grondexploitatie. Een kwestie van kiezen?


Tijdens de uitleg werd onder meer stilgestaan bij de vraag hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende  en controlerende taken op dit gebied zo goed mogelijk kan uitvoeren en met welke financiële risico’s rekening gehouden moet worden. Aanbevolen werd met het college afspraken te maken over een handige rapportagevorm in één oogopslag, waarbij grote afwijkingen in de doelen en financiën direct inzichtelijk worden. Verder werd onder andere geadviseerd om de diverse beslismomenten in de ruimtelijke plannen ook op schematische wijze in de rapportages terug te laten komen.


Internationale basisschool


De SP vroeg wethouder Lucas Vokurka hoe groot de kans is dat de Laurentiusstichting er in slaagt om in Delft of Rijswijk een internationale basisschool van de grond te krijgen. Vokurka liet weten daar goede hoop op te hebben. De stichting voor katholiek basisonderwijs dient dit jaar bij het ministerie van OCW een door beide gemeenten ondersteunde aanvraag in. Daarbij is ook de steun van internationale ondernemingen en kennisinstituten van belang. Binnen de gemeentegrenzen van Delft en Rijswijk zal een geschikte plek voor de school worden gezocht. De gemeente waar de school wordt gevestigd, is verantwoordelijk voor de huisvestingskosten.
Enkele fracties spraken hun teleurstelling uit dat Librijn, de stichting voor openbaar onderwijs in Delft en Rijswijk, de aanvraag niet indient. Dat besluit van het onderwijsbestuur wordt ook door het college  betreurd, maar de gemeente heeft dat besluit te respecteren, zo lichtte de wethouder toe.

 

Pagina opties