Commissie kraakt kritische noten

Dit item is verlopen op 04-01-2010.

04 december 2009 – Een meerderheid van de commissie Ruimte en Verkeer heeft de gemeenteraad donderdag 3 december een positief advies gegeven over de Ruimtelijke Structuurvisie 2030. Dat gebeurde na een uitgebreide discussie, waarin de commissie kritische noten kraakte.

Het debat spitste zich vooral toe op het realiteitsgehalte van de visie. Wethouder Anne Koning legde uit dat die visie de route uitstippelt naar een compacte stad waar mensen met liefde wonen en werken. Dat daarbij veel in de stad gebouwd moet worden en tegelijkertijd ook voldoende groen moet worden aangelegd, vond een aantal commissieleden tegenstrijdig.

Een meerderheid was wel te spreken over het idee dat Delft in 2030 omringd moet zijn door groen en dat ook in de stad voldoende groen aanwezig moet zijn. De SP oordeelde als enige aanwezige partij negatief. Die fractie vreest dat het groen in de wijken waar gebouwd wordt niet in dezelfde wijk terugkomt, maar elders in de stad. Ook GroenLinks sprak zijn twijfel uit of de visie het groen in de stad wel voldoende beschermt. GroenLinks zou in de toekomst graag een groenvisie zien.

Twee insprekers vroegen aandacht voor de nieuwbouw in de Wippolder en de historische binnenstad. De bewoners in de Wippolder hebben moeite met duizenden extra woningen en vroegen nadrukkelijk overleg met de gemeente. Janny van der Jagt (Delfia Batavorum) had in de structuurvisie meer visie op het behoud van de historische binnenstad verwacht. Ook Delft Noord en de Vliet kwamen er volgens haar bekaaid van af in de visie. Wethouder Koning erkende dat de visie in sommige opzichten abstract is. β€œDe visie geeft richting aan. Het is geen blauwdruk van waar de stad eindigt.” Concrete plannen komen volgend jaar in een uitvoeringsnota te staan."

Dan praat de gemeenteraad misschien ook over de mogelijkheid om de Delfgauwseweg in te richten als een 40-kilometerzone (een weg waar 50 gereden mag worden, maar harder dan 40 bijna niet mogelijk is door bochten en obstakels). De commissie luisterde donderdag naar een bewoner uit de Simonsstraat die liet weten dat de bewoners uit die straat niet blij zijn met de aanpassingen aan de oversteek op de kruising met de Delfgauwseweg. Sinds vorige week wordt de kruising veiliger gemaakt, maar niet in de ogen van de buurtbewoners. Het zicht op de kruising is te beperkt, vinden ze. Tevens uitten ze hun ongenoegen over het gebrek aan overleg met de gemeente. De buurt had liever een zebrapad dan de dubbele oversteek die nu wordt aangelegd. Wethouder Anne Koning legde uit dat zebrapaden voor schijnveiligheid zorgen, omdat automobilisten er niet voor stoppen. Voor het inrichten van de straat als 40-kilometerzone is volgens haar geen geld en voor een 30-kilometerzone rijdt er te veel verkeer. De PvdA vond de oplossing die nu is gekozen, de minst slechte, maar zei ook te voelen voor een 40-kilometerstraat. Stadsbelangen zou liever een 30-kilometerzone zien. Aad Meuleman (Stadsbelangen) zei een motie te overwegen. Als hij die indient, gebeurt dat op 17 december tijdens de raadsvergadering.

Over het landschapsontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 adviseerde de commissie unaniem positief. Het plan om Midden-Delfland te behouden als achtertuin van de zes omringende gemeenten komt als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

De commissie kwam door de uitgebreide bespreking van de structuurvisie niet toe aan de startnotitie MER voor Delft-Zuidoost en de voortgangsrapportage Tramlijn 19. Beide agendapunten zijn doorgeschoven naar de commissievergadering in januari.

Pagina opties