Commissie in teken van Kadernota

Dit item is verlopen op 29-06-2015.
28 mei 2015 – De vergadering van de commissie Economie, Financiën en bestuur staat op donderdag 18 juni helemaal in het teken van de Kadernota 2015. In de nota beschrijft het college drie scenario’s voor herstel van de financiële situatie van de gemeente Delft. 

Het scenario In eigen handen heeft als vertrekpunt dat Delft op eigen kracht weer een financieel gezonde gemeente door het verder verlagen van de uitgaven en/of verhogen van de inkomsten. Helpende handen is het scenario, waarin Delft weer financieel gezond kan worden door de structurele onevenwichtigheden in het Gemeentefonds op te heffen en de incidentele financiële last van de Spoorzone te verlichten. Om dat te bereiken, moeten medeoverheden de problemen van Delft en het effect daarvan op de regio kunnen herkennen en erkennen en de achtergronden daarvan zien. Het derde scenario Uit handen gaat er vanuit dat Delft uit de problemen komt door een aanvullende uitkering, met een beroep op artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet.

Na de behandeling in de commissie op 18 juni wordt de nota in de raad van donderdag 2 juli behandeld.

Inspreken

De fracties kunnen in de overlegvergadering op donderdag 18 juni richtinggevende uitspraken doen voor de komende begroting. Ook u kunt  in deze commissie als inspreker uw zegje doen over de Kadernota. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich van te voren aanmelden via griffie@delft.nl.

De commissievergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Kadernota 2015

Pagina opties