Commissie houdt extra overlegvergadering

Dit item is verlopen op 27-02-2014.
27 januari 2014 – De commissie Samenleving en Volkshuisvesting houdt vanwege de volle agenda in februari op donderdag 30 januari vanaf 20.00 uur een extra overlegvergadering.

De commissie bespreekt in het openbare deel van de vergadering onder meer de procedure om een gehandicapten-parkeerkaart te krijgen, de voortgangsrapportage Wmo en de afdoening van de toezegging over de kans voor starters en jongeren op de Delftse woningmarkt.

Vanaf ongeveer 22.00 uur vergadert de commissie in beslotenheid over de aanbestedingsprocedure Gezond en wel.

Agenda extra overlegvergadering

Pagina opties