Commissie heeft voorkeur voor kleiner stadskantoor

Dit item is verlopen op 02-01-2012.
Een ruime meerderheid van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 1 december haar voorkeur uitgesproken voor de optie om een kleiner stadskantoor te bouwen. De gemeente bespaart daarmee 7 miljoen euro netto op de bouwkosten.

In juni had de raad groen licht gegeven om twee opties nader te onderzoeken: het oorspronkelijk ontwerp bouwen, maar dan meer ruimte verhuren of een verdieping minder bouwen. Het college was op grond van de onderzoeken tot de conclusie gekomen dat de variant “een verdieping minder” de beste is. Eerder bleek al dat niet bouwen van Het Nieuwe Kantoor door mogelijke schadeclaims van bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Spoorzone de gemeente een miljoenenstrop oplevert. Leefbaar Delft is voorstander van die optie. Onafhankelijk Delft liet in de commissievergadering weten niet aan het debat deel te nemen. Fractie Van Oort was afwezig, Alle fracties spraken hun voorkeur uit voor een nieuw stadskantoor met een verdieping minder, met uitzondering van de VVD.

De liberalen menen dat verhuren van een deel van het gebouw de gemeente meer geld oplevert, waardoor de exploitatielasten van de huisvesting op termijn beperkt blijven. In 2007 nam de raad, op initiatief van de VVD, een motie aan die voorschreef dat de huisvestingskosten van het stadskantoor in de toekomst niet hoger mochten zijn dan in 2007. Inmiddels zijn die cijfers door de tijd ingehaald. Als het aan de VVD ligt, zou er een plafond van 6 miljoen euro op de exploitatiekosten moeten komen. VVD-voorman Lennart Harpe kondigde donderdag aan dat zijn fractie hiervoor in de raadsvergadering van 15 december wellicht een motie indient. Stadsbelangen liet weten dat een goed idee te vinden.

De meeste andere fracties voelen weinig voor verhuur van een deel van het stadskantoor. Zij vrezen dat het financiële risico voor de gemeente te groot is door de economische crisis en de slechte kantorenmarkt. Enkele fracties zeiden ook dat het niet de kerntaak van de gemeente is om als verhuurder op te treden. Wethouder Milène Junius liet weten blij te zijn met de steun uit de commissie. Ook als het gaat om het terugdringen van de exploitatielasten en de parkeeroplossing in het gebied. Ook daarover wil de VVD op 15 december verder praten tijdens de raadsvergadering. Overigens is de keuze voor deels verhuren of een verdieping formeel een bevoegdheid van het college. Vanwege het beladen onderwerp vindt het college het wel belangrijk dat raad de keuze ondersteunt.

Een zeer grote meerderheid van de commissie was donderdag ook positief over bestemmingsplan Pauwmolen en het evaluatieprogramma MER bestemmingsplannen Delft-Zuidoost. Het bestemmingsplan staat de bouw van een woontoren met 143 studentenwoningen toe en de bouw van 142 sociale huur- of koopwoningen of studentenwoningen. Leefbaar Delft is tegen het plan. De VVD liet weten een motie of amendement te overwegen ten aanzien van de onderdelen van het evaluatieprogramma. Over een nieuwe oost-westverbinding aan de zuidkant van de TU-wijk deed wethouder Guldemond de toezegging richting de VVD dat hij dit punt in de gesprekken met de TU nadrukkelijk aan de orde zal stellen.

De voltallige commissie, op de afwezige Fractie Van Oort na, was positief over het raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de waterkavels 16, 17, 19 en 21 in deelplan 2 Harnaschpolder. Dit voorstel komt als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering op 15 december.

Pagina opties