Commissie heeft bedenkingen bij plan Rietveld

Dit item is verlopen op 13-06-2011.

13 mei 2011 – Een ruime meerderheid van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 12 mei in de overlegvergadering ernstige bedenkingen geuit rond het bestemmingsplan Rietveld 109.

Dit plan maakt in de binnenstad ,op het voormalige Leger des Heilsterrein, de bouw van drie woningen en een appartement mogelijk. De omwonenden lieten via acht insprekers weten daar om diverse redenen niet blij mee te zijn. Ook de projectontwikkelaar was als inspreker aanwezig. Hij legde de commissie uit dat het plan al op diverse punten is aangepast om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. 

Zij vrezen onder meer minder zon- en daglicht en zouden het liefst zien dat er minder groot gebouwd gaat worden. De bewoners zijn niet tegen de bouw van woningen op deze plek. Waar de bewoners ook kritiek op hadden, was het gebrek aan inspraak en overleg met de gemeente. Enkele jaren geleden was hen een volledige inspraakprocedure toegezegd, maar die is er nooit gekomen. Wethouder Pieter Guldemond erkende dat en bood daarvoor zijn excuses aan. 

De wethouder legde uit dat het terrein te boek staat als transformatieplek. Het bestemmingsplan geldt nu echter voor de helft van het complete binnenterrein. Zoals oorspronkelijk de bedoeling was, kunnen daar in de toekomst in totaal vijftien woningen worden gebouwd, maar erg waarschijnlijk is dat niet gelet op het huidige plan. De wethouder zei begrip te hebben voor de bezwaren van de bewoners, maar hij wees ook op het feit dat het huidige plan van de ontwikkelaar door die bezwaren al diverse malen is aangepast en verkleind. Nog kleiner bouwen leidt volgens de wethouder tot een plan dat niet levensvatbaar is. 

Nagenoeg alle fracties toonden zich kritisch over het vermeende gebrek aan overleg met de omwonenden van het bouwplan. Alleen Leefbaar Delft had een duidelijk negatief advies voor de gemeenteraad. De overige fracties gaan het verder intern bespreken en komen er in de raad van 26 mei op terug. Wethouder Guldemond nodigde alle fracties uit om, voor de raadsvergadering van 26 mei, met bewoners en de projectontwikkelaar de situatie ter plekke te gaan bekijken.

De bestemmingsplannen Buitenwatersloot 346 en Simonsstraat 103 zijn door de commissie als hamerstukken aan de raadsagenda toegevoegd. 

De commissie stond in de eerste termijn ook uitgebreid stil bij het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) en het Fietsactieplan. Een van de drie insprekers wees de commissie op het schrappen van verkeersmaatregelen op de Foreestweg en Kristalweg bij de Harnaschpolder. Het LVVP pakt vooral de verkeersdrukte in de TU-wijk aan. Een poging van PvdA en D66 om het verkeer om deze wijk heen te leiden, bleek uit berekeningen te weinig effect te hebben. Wethouder Milène Junius liet weten dat alternatieven worden bekeken, zoals ondermeer een transferium bij de eindhalte van tramlijn 19. STIP uitte haar zorg over feit dat er na 2012 geen geld meer is voor extra fietsmaatregelen . De tweede termijn volgt in de commissie SVR van 16 juni aanstaande.

Pagina opties