Commissie gematigd positief over nieuwe Wmo-verordening

Dit item is verlopen op 07-10-2011.

7 september 2011 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 6 september uitvoerig gesproken over de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Delft. De nieuwe Wmo-verordening riep veel reacties op in de commissie, maar de meeste fracties kunnen zich wel vinden in de uitgangspunten.

In grote lijnen ging het debat over vier belangrijke punten uit de verordening: het gesprek, de mantelzorgers, het persoonsgebonden budget en de evaluatie van de verordening.


Wmo-beleid

Het (intake)gesprek is nieuw in het Wmo-beleid. Wie vroeger een rollater nodig dacht te hebben, diende een aanvraag in en kreeg al dan niet zo’n hulpmiddel. Tegenwoordig wordt thuis bij de hulpvrager eerst een gesprek gevoerd om zo zorg op maat te kunnen leveren en om te zien of iemand wellicht met meer, of minder, of andere problemen kampt.

Wethouder Raimond de Prez zegde de commissie toe dat de resultaten van een pilot die door DIVA is uitgevoerd m.b.t. deze gesprekken nog voor de raadsvergadering van 22 september 2011 naar de raad worden gestuurd. De commissie vroeg daarnaast ook aandacht voor de kwaliteit en kennis van de medewerkers die de gesprekken voeren.

De commissie toonde ook haar zorg om mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. De wethouder zei die zorg te delen. Het huidige mantelzorgbeleid loopt tot en met 2012. Ondertussen werkt de gemeente aan een uitvoeringsnotitie over dit beleid. Ook in de verordening worden de mantelzorgers al specifiek genoemd.

De commissie wilde van de wethouder verder weten of het persoonsgebonden budget daadwerkelijk op de rekening van de aanvrager wordt gestort en niet op de rekening van een bureau. De Prez liet weten dat het budget inderdaad op de rekening van de aanvrager wordt gestort en dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat er sprake is van misbruik.
 

Evaluatie

De verordening vormt het juridisch kader van het Wmo-beleid. Hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd, moet nog blijken. De commissie vroeg de wethouder met een evaluatie te komen. De Prez kondigde aan dat hij in 2012 bij de volgende aanpassing van de verordening met een voortgangsevaluatie komt. Over twee jaar volgt een tussentijdse evaluatie, een jaar later ontvangt de raad een voortgangbrief en in 2014 krijgt de raad de eindevaluatie van het Wmo-beleid.

Diverse fracties kondigden amendementen aan voor de raadsvergadering van 22 september, waarin de Wmo-verordening wordt vastgesteld. De SP liet weten tegen te stemmen, ChristenUnie adviseert positief. De overige fracties namen het voorstel mee terug voor nader beraad in de fractie maar gaven wel blijk van een positieve grondhouding.


Beleidskader handhaven

Op verzoek van D66 behandelde de commissie ook de nota Beleidskader handhaven 2011-2014. De fractie liet weten akkoord te gaan met de beleidslijn dat de bevoegdheden voor toezichthouders worden uitgebreid. Wethouder Saskia Bolten liet weten dat de handhaving in 2010 voor een bedrag van 1,1 miljoen euro aan terugvorderingen heeft opgeleverd.


Opvang

Het beleidsplan 2012-2015 Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ, verslavingsbeleid Delft, Westland, Oostland kwam ook aan de orde in de commissievergadering. Wethouder Raimond de Prez stelde de commissie gerust dat bezuinigen op dit beleid niet betekent dat er opvangplekken gesloten worden. Bezuinigingen zijn volgens hem te realiseren door de opvang anders te organiseren. De commissie zag geen aanleiding om dit plan verder te bespreken in de gemeenteraad.

Pagina opties