Commissie geeft advies over Najaarsrapportage 2011

Dit item is verlopen op 05-11-2011.

5 oktober 2011 - De commissie Middelen en Economie heeft donderdag 6 oktober in de overlegvergadering onder meer de Najaarsrapportage 2011 op haar agenda staan. De commissie vergadert vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis.

Direct na de procedurevergadering begint de overlegvergadering met een presentatie van wethouder Pieter Guldemond over de stand van zaken rond TIC (Technologische Innovatie Campus) Delft. In april besprak de commissie het Masterplan TIC 1.0. Eind dit jaar verschijnt de definitieve versie 2.0.

De Najaarsrapportage 2011 wordt op donderdag 13 oktober tijdens de raadsvergadering door de gemeenteraad vastgesteld. De commissie geeft hierover advies aan de raad. De Najaarsrapportage laat zien in hoeverre de gemeentelijke financiƫn afwijken van de begroting voor 2011. In de Najaarsrapportage wordt onder meer toegelicht dat een verwacht negatief saldo over 2011 van 1,8 miljoen euro via de algemene reserve wordt verrekend.

De commissie spreekt op verzoek van de PvdA donderdag ook over de nota Stadsmarketing 2012-2015. Over deze nota hoeft de raad geen besluit te nemen.

Pagina opties