Commissie evalueert evenementenbeleid

Dit item is verlopen op 30-12-2015.
30 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 3 december onder meer de evaluatie van het Delfts evenementenbeleid 2015 besproken.

De commissie buigt zich bij dat agendapunt ook over de (on)mogelijkheden van een ijsbaan op de Markt.

De commissie behandelt verder het subsidiebeleid, de Metropoolregio, enkele voorstellen van het presidium, een begrotingswijziging en een raadsvoorstel om de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) te actualiseren.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering  

Pagina opties