Commissie buigt zich over vernieuwde APV

Dit item is verlopen op 13-02-2020.
13 januari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt de commissie op donderdag 16 januari onder meer het voorstel van het college om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Delft te actualiseren.

Het voorstel is op de agenda gezet door de fracties van Onafhankelijk Delft, CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Onafhankelijk Delft wil vooruitlopend op een mogelijk landelijk verbod maatregelen in de APV opnemen om in Delft het gebruik van lachgas te ontmoedigen.

In de vernieuwde APV staan ook de regels voor het houden van incidentele festiviteiten. De commissie luisterde vorige week naar de ervaringen van horecaondernemers, muzikanten en bewoners met deze regels. De evaluatie is op verzoek van de fracties van STIP, Stadsbelangen Delft en SP als apart bespreekpunt toegevoegd aan de agenda.

De commissie bespreekt verder onder meer het voorstel om de Eneco-aandelen te verkopen, de voortgang rond het Prinsenhof en actieprogramma ruimtelijk-economische visie Delft 2030.

De commissievergadering begint om 19.00 uur met het Delfts Kwartiertje. Het proceduredeel van de vergadering start rond 19.15 uur, direct daarna gevolgd door de overlegvergadering. Deze oordeelsvormende vergadering wordt gehouden in de raadszaal en is toegankelijk voor belangstellenden.

Beeldvorming

De commissie Ruimte en Verkeer houdt op donderdag 16 januari vanaf 19.00 uur een tweede raadssessie over het Mobiliteitsplan Delft 2040 en het actieplan CO2-reductie in het verkeer. Deze beeldvormende bijeenkomst vindt plaats in het stadskantoor en is toegankelijk voor belangstellenden.

Weekoverzicht 16-1-2020

Pagina opties