Commissie buigt zich over taaleis en meer

Dit item is verlopen op 11-06-2016.
11 mei 2016 – De commissie Sociaal Domein en Wonen behandelt in de overlegvergadering op dinsdag 17 mei onder meer een voorstel over de uitvoering van de Wet taaleis uit de Participatiewet. Maar de commissie bepreekt ook nog andere onderwerpen. 

De Wet taaleis moet er voor zorgen dat zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden met een taalachterstand Nederlands leren om beter mee te kunnen doen in de Delftse samenleving. De commissie wordt om advies gevraagd, zodat de raad in de vergadering op donderdag 2 juni een besluit kan nemen over dit voorstel.

Dat geldt ook voor het raadsvoorstel betreffende de Taskforce Participatiewet dat in de overlegvergadering door de commissie wordt besproken. Daarnaast buigt de commissie zich over de jaarrekening 2016 en de begroting 2016 van Werkse!, Veilig Thuis Haaglanden en de concept-zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van inkoopbureau H10.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering                      

Agenda overlegvergadering

Pagina opties