Commissie buigt zich over onderzoek poppodium

Dit item is verlopen op 06-10-2010.

06 september 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 7 september in de overlegvergadering het rapport ‘Pop in Delft: de krachten gebundeld’ op de agenda staan.

Daarnaast praat de commissie over het voorstel om de verordening op de begeleidingscommissie Instituut Sociaal Raadsleden te wijzigen. Het presidium stelt de gemeenteraad voor in de begeleidingscommissie geen raadsleden meer te benoemen.

Het rapport ‘Pop in Delft: de krachten gebundeld’ doet verslag van het onderzoek dat in opdracht van het college begin dit jaar is uitgevoerd. In december vorig jaar besloot de raad akkoord te gaan met 70.000 euro extra subsidie over 2009 voor de Stichting Programmering Speakers. Zonder dat extra geld dreigde het doek te vallen voor Speakers.

De raad vroeg het college toen begin dit jaar een toekomstvisie op de poppodia aan de gemeenteraad voor te leggen. Vooruitlopend op die visie deed het college onderzoek naar de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het popbeleid en een stabiel en duurzaam poppodium in Delft.

De openbare commissievergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal met het proceduregedeelte. De overlegvergadering vindt aansluitend plaats. De vergadering is live via de webcast in de rubriek Raad in Beeld op deze website te volgen.

Pagina opties