Commissie buigt zich over Kruisstraat 71

Dit item is verlopen op 13-04-2017.
13 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer staat op dinsdag 14 maart het laden en lossen bij Kruisstraat 71 en het onderzoek naar het proces rond de grondverkoop en het bouwplan voor een supermarkt op deze locatie op de agenda. 

In deze vergadering wordt de commissie ook om advies gevraagd over het voorstel voor de verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht Delft 2017 en het voorstel bestemmingsplan Noordoost 2017.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Procedurevergadering

Overlegvergadering 

Pagina opties