Commissie buigt zich over Jaarverslag 2018

Dit item is verlopen op 11-07-2019.
11 juni 2019 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt op donderdag 13 juni in de overlegvergadering onder meer het voorstel Jaarstukken 2018 en het voorstel van de Rekening- en Auditcommissie met daarin het advies bij de jaarstukken.

De commissie bespreekt verder het Jaaroverzicht bezwaarschriften 2018, de Rapportage verbetervoorstellen gemengd model en het Jaaroverzicht Nationale Ombudsman 2018. De bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag komt ook in de overlegvergadering aan bod.

Op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft, CDA en D66 behandelt de commissie de collegebrief over de preventiemaatregelen rond de jaarwisseling.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur start.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties