... Actueel Commissie buigt zich over inkoopvisie

Commissie buigt zich over inkoopvisie

11 januari 2018 -  De commissie Sociaal Domein en Wonen buigt zich in de eerste overlegvergadering van het nieuwe jaar op dinsdag 16 januari onder meer over het raadsvoorstel H4 inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022.

Deze Inkoopvisie 2019 - 2022 is het gezamenlijk kader van de gemeenten Westland, Rijswijk, Midden-Delfland en Delft en de basis voor de inkoop van zorgondersteuning voor 2019.

De commissie behandelt verder de uitkomsten van het onderzoek om de functie van Sociaal Raadslieden onder te brengen bij de basisvoorzieningen. Voorts bespreekt de commissie het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2017-2020 en de jaarverslagen Handhaven Sociale Zekerheid 2015 en 2016.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering