Commissie buigt zich over handhavingsacties

Dit item is verlopen op 26-10-2012.
26 september 2012 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid behandelt dinsdag 2 oktober in de overlegvergadering onder meer het cameratoezicht en de handhavingsacties in het stationsgebied.  

Het college heeft over het cameratoezicht een tussenrapportage naar de raad gestuurd en in een brief wordt ingegaan op de handhavingsacties.

De commissie behandelt verder het raadsvoorstel om de huidige gedragscode van de gemeenteraad te actualiseren. Op verzoek van de SP wordt gesproken over Poptahof en over de samenwerking van Delft met Rijswijk.

De commissie begint om 20.00 uur met de procedurevergadering. Aansluitend vindt de overlegvergadering plaats. De commissie vergadert in de raadszaal.  

Pagina opties