Commissie buigt zich over grote sportdossiers

Dit item is verlopen op 02-01-2020.
2 december 2019 – De commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt op dinsdag 3 december in de overlegvergadering onder meer de Investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport.

Deze omvangrijke sportdossiers vloeien voort uit de Visie Sport en Bewegen die begin 2018 werd behandeld in de raad.  De Investeringsagenda Sportaccommodaties omvat onder meer plannen om bestaande sportparken te renoveren. Het Uitvoeringsplan Sport gaat in op de thema’s sportstimulering en innovatie, verenigingsondersteuning en sport en sociaal domein.

De commissie bespreekt in deze vergadering verder de voorstellen Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2020 en Verlenen toestemming voor de vierde wijziging van de GR Inkoopbureau H-10.  Daarnaast wordt op verzoek van de fracties van de ChristenUnie, CDA, GroenLinks en D66 de brief van het college behandeld over de afdoening van de toezegging over de H4 Inkoopstrategie Wmo 2019.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties