Commissie buigt zich over geluidsnormen

Dit item is verlopen op 25-07-2018.
25 juni 2018 – In de extra overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 28 juni onder meer de reactie van het college op verschillende burgerbrieven over geluidsnormen besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.

Verder behandelt de commissie een notitie van de SP over stookkosten en duurzaamheid in Poptahof, een collegebrief over de bus in de binnenstad bij het omleidingsplan Sebastiaansbrug en de conceptzienswijze op de programmabegroting en jaarstukken van het Recreatieschap Midden-Delfland.

De vergadering wordt om 19.45 uur voorafgegaan door het Delfts Kwartiertje, waarin fracties vragen kunnen stellen aan het college van b en w.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda overlegvergadering commissie Algemeen

Pagina opties