Commissie buigt zich over bestemmingsplannen

Dit item is verlopen op 15-10-2014.
15 september 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen worden dinsdag 16 september twee bestemmingsplannen besproken. 

De commissie moet de raad een advies geven over het bestemmingsplan Parkeergarage Spoorsingel en het bestemmingsplan Coendersbuurt.

Daarnaast wordt van de commissie ook een advies verwacht over het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de nieuwbouw van twaalf woningen aan de Laan van Altena. De commissie bespreekt verder de eerste kwartaalrapportage in 2014 van het Spoorzoneproject.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, aansluitend aan de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat. De vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond in de raadszaal of worden bekeken via de webcast.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties