Commissie buigt zich over Beschermd Wonen

Dit item is verlopen op 29-02-2016.
31 januari 2016 - In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 2 februari onder meer gesproken over Beschermd Wonen. 

Het college heeft hierover een brief naar de raad gestuurd waarin wordt ingegaan op het advies van de commissie Toekomst Beschermd Wonen. Het college meldt de raad dat aan de hand van dat advies en met de handreiking van de VNG gewerkt wordt aan een regionaal beleidsplan Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen. De commissie kan input geven voor dit regionaal beleidsplan.

Verder komt in deze vergadering een brief van Librijn Openbaar Onderwijs aan de orde over de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering 

Pagina opties