Commissie blij met snoeien in bordenwoud

Dit item is verlopen op 15-04-2013.
15 maart 2013 – Dat het woud aan verkeersborden en wegwijzers in Delft de komende tijd wordt uitgedund, leidde donderdag 14 maart tot tevreden reacties in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.

Aanleiding voor de bespreking was de toezegging aan STIP te onderzoeken of het aantal verkeersborden -  met name in de Binnenstad -  verminderd kan worden en de vorig jaar door de raad aangenomen motie Bewegwijzering Delft Centrum. Het college kreeg toen de opdracht om de bewegwijzering te onderzoeken en te verbeteren. Wethouder Milène Junius legde uit dat het college gaandeweg ook heeft gekeken naar de verkeersborden. In de nota staat dat het aantal verkeersborden met 15 à 20% kan worden beperkt. Voor de bewegwijzering is onderzocht dat 57% van de borden verwijderd kan worden. De nota stelt ook voor een deel van de borden (4%) te vernieuwen.


De commissie toonde zich onverdeeld blij dat er flink gesnoeid gaat worden. Wel waren er een paar bedenkingen bij sommige fracties onder meer over de Oost- en West-verwijzing naar de parkeergarages Markt en Zuidpoort. De VVD liet weten een motie in te dienen als de namen van de parkeergarages op de borden worden gewijzigd. Het werkbezoek van de raad aan Maastricht had een aantal commissieleden geleerd dat die stad juist is afgestapt van oost/west-borden, omdat die niet duidelijk genoeg waren voor de weggebruikers.  Wethouder Junius zegde toe dit punt nog eens te laten onderzoeken en daar volgende maand op terug te komen. Junius zei ook te zullen kijken naar de mogelijkheid zoals in Maastricht om de parkeerroutes met kleuren aan te duiden.  Verder gaat ze onderzoeken of de kosten (circa 300.000 euro) voor de ANWB-borden beperkt kunnen worden. De nota wordt verder niet besproken in de raadsvergadering van 28 maart aanstaande.


Dat geldt wel voor de verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 521 studentenwoningen aan de Röntgenweg. Dat voorstel wordt in de maart-vergadering van de raad met hamerslag vastgesteld. Een paar fracties hadden wel vragen, maar gaan van de fracties had bedenkingen tegen het voorstel.


Tevredenheid in de commissie was er ook voor de second opinion van bureau Berenschot op de governance-structuur van het Spoorzoneproject. De drie aanbevelingen die Berenschot aan de commissie presenteerde worden door het college overgenomen. Berenschot adviseert onder meer om de rollen van opdrachtgever en –nemer tussen gemeente en OBS duidelijk te scheiden, om een nieuwe bestuurlijke opdracht te formuleren en om een Raad van Advies in te stellen die toezicht houdt en advies geeft aan de raad en aan het college van b en w.


Zo’n Raad van Advies moet volgens Berenschot bestaan uit mannen en vrouwen met veel gezag en met verschillende competenties die nodig zijn om met name het proces van de gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden. Wethouder Lucas Vokurka liet weten samen met een werkgroep uit de commissie tot een voorstel te willen komen om een Raad van Advies op te richten.

Pagina opties