Commissie blij met inspanningen technische vmbo-school

Dit item is verlopen op 09-01-2012.
Alle fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie van donderdag 8 december met instemming gereageerd op het streven van het college om technisch middelbaar beroepsonderwijs in Delft te realiseren.

Het college voert daarover momenteel gesprekken met mbo-besturen. De commissie besprak donderdag de brief van het college over een sluitende onderwijstechniekketen. Die keten moet er ondermeer voor zorgen dat Delft Kennisstad zich van laag tot hoog kan profileren als technisch gespecialiseerde onderwijsstad die in samenwerking met de middelbare scholen en het bedrijfsleven op alle niveaus mensen kansen op een baan biedt. En dat is volgens wethouder Lucas Vokurka hard nodig. De drie Delftse middelbare scholen werken in een hogere versnelling aan de ontwikkeling van een nieuwe technische vmbo-school, die moet ontstaan uit de vmbo-afdelingen van het Grotius College en het Christelijk Lyceum Delft.

Wethouder Vokurka liet de commissie weten dat het de bedoeling is dat deze school in een nieuw gebouw binnen de Spoorzone wordt gehuisvest naast het Werkplein, waarbij ook sportvoorzieningen worden gerealiseerd.

Naar aanleiding van een vraag in de procedurevergadering legde wethouder Vokurka de commissie uit dat ook hard wordt gewerkt aan de komst van een internationale basisschool in Delft. Hierover worden gesprekken met de Delftse schoolbesturen gevoerd. Volgens de wethouder is er in Delft met 6.000 expats een groeiende behoefte aan internationaal basisonderwijs. Hij verwacht hierover in het vroege voorjaar van 2012 meer te kunnen melden.

De commissie besprak ook een mogelijke fusie van de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam. De SP is tegen zo’n fusie en wees op slechte ervaringen met schaalvergrotingen in het onderwijs. Verschillende fracties brachten naar voren dat de gemeenteraad niets te zeggen heeft over een eventuele fusie, omdat de daarvoor noodzakelijke wetswijziging via de Tweede Kamer loopt. Wethouder Pieter Guldemond benadrukte dat een fusie op dit moment niet aan de orde is, maar dat er sprake is van een intensivering van de samenwerking tussen de drie universiteiten. Bij deze intensievere samenwerking worden kansen voorzien voor de verdere ontwikkeling van de kennisregio en op het gebied van de studentenhuisvesting.

De derde algemene raadsbegrotingswijziging 2011 is als hamerstuk door de commissie toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 15 december aanstaande.

Pagina opties