Commissie bespreekt Woonvisie 2016 – 2023

Dit item is verlopen op 14-12-2016.
14 november 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 15 november onder meer de Woonvisie 2016 – 2023 besproken.

Deze nieuwe Woonvisie vloeit voort uit de Woningwet 2015 die bepaalt dat de gemeente een recente woonvisie dient te hebben, waarop woningcorporaties een bod kunnen doen en prestatieafspraken met de gemeente gemaakt kunnen worden.

In de overlegvergadering van deze commissie staan verder de Ontwikkelagenda Wonen en Zorg in Delft 2015-2018 en raadsvoorstellen over de startersleningverordening en de verordening blijverslening op de agenda. Onder voorbehoud van wat de commissie in de procedurevergadering afspreekt, wordt in de overlegvergadering ook het inspectierapport WE schooljaar 2015-2016 behandeld.

De overlegvergadering begint om 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties