Commissie bespreekt voor laatste maal coronabeleid

17 juli 2020 – In de commissie Algemeen is op donderdag 16 juli voor de laatste maal in een speciale commissie stil gestaan bij de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Na het zomerreces worden de diverse aspecten van het coronabeleid besproken in de betreffende raadscommissies.

De commissievergadering begon met een vertegenwoordiger van O.J.V. De Koornbeurs die zijn inspreekminuten gebruikte om steun te vragen voor de financiële situatie van de jongerenvereniging. Die was al nijpend door het wegvallen van de grote zaal, maar door de coronacrisis dreigt de vereniging financieel kopje onder te gaan.

Subsidieregeling

Wellicht dat de donderdag door het college gepresenteerde subsidieregeling dat kan voorkomen. De regeling is aanvulling op eerder genomen maatregelen die moeten voorkomen dat maatschappelijke organisaties die actief zijn binnen de cultuur- en sportsector en kinderboerderijen niet failliet gaan. Wethouder Bas Vollebregt had niet direct antwoord op vragen uit de commissie of De Koornbeurs hier ook voor in aanmerking komt, maar hij zei in gesprek te zullen gaan. De regeling is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk die onder meer kunnen aantonen dat het financiële tekort is ontstaan door de coronacrisis.

In de toelichting op vragen die diverse fracties van tevoren aan het college hadden gesteld, liet burgemeester Marja van Bijsterveldt weten dat de boa’s in Delft de afgelopen maanden elf boetes hebben uitgedeeld. Groep Stoelinga en Onafhankelijk Delft hadden daarover vragen gesteld. Door de boa’s zijn de afgelopen tijd 301 waarschuwingen uitgedeeld. Daarbij ging het volgens de burgemeester om verboden samenkomsten en het niet in acht nemen van voldoende afstand. Van Bijsterveldt zei dat het aantal boetes dat door de politie is uitgedeeld veel hoger is. Op verzoek van de PvdA stuurt de burgemeester na de zomer een brief naar de raad met de exacte aantallen.

Raadszaal

De burgemeester maakte ook bekend dat wordt bekeken of de gemeenteraad na het zomerreces weer in de raadszaal kan vergaderen. Sinds april vinden de raadsvergaderingen digitaal plaats. Ze liet Groep Stoelinga weten dat daarvoor wel de nodige maatregelen genomen moeten worden. Die worden op dit moment onderzocht.

Stadsbelangen Delft had vragen gesteld over de OWee 2020. De introductieweek voor de eerstejaars studenten zal volgens de burgemeester grotendeels digitaal plaatsvinden. Afhankelijk van de studie is er voor de studenten dit jaar één fysieke ontvangstdag op de campus. De studenten zullen in kleine groepjes worden rondgeleid door de stad. De burgemeester benadrukte dat er geen avondprogramma is, maar ze zei ook dat ze de studenten niet kan verbieden om de stad in te gaan. De TU en de gemeente houden volgens haar een vinger aan de pols.

Zwembad

Wethouder Karin Schrederhof liet D66 weten dat zwembad Kerkpolder deze zomer extra geopend is voor bezoekers. Daarnaast nam ze ook de suggestie van D66 over om via social media van de gemeente te wijzen op de gevaren en het verbod om in de Schie te zwemmen. De wethouder kon zich ook vinden in het pleidooi van de ChristenUnie om aandacht te blijven houden voor de problematiek van vereenzaming. Wethouder Schrederhof liet de PvdA weten ook uit te zoeken wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor mensen met een persoonsgebondenbudget. Uit een enquête van de landelijke belangenvereniging Per Saldo bleek onder meer dat het overgrote deel van de ondervraagden niet actief op de hoogte was gebracht over de coronamaatregelen door de zorgverstrekkers.

Burgemeester Van Bijsterveldt beloofde Groep Stoelinga in het vierde kwartaal van dit jaar of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 te komen met de inventarisatie van de terrassen op de Markt.

Actiebereidheid

STIP vond gehoor bij wethouder Karin Schrederhof om Delft te laten aansluiten bij het initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer om een vuist te maken tegen het kabinet. Die gemeenteraad stelde deze week een comité in dat gaat bekijken of er in andere gemeenteraden actiebereidheid is om meer geld te eisen van de rijksoverheid. STIP kondigde aan hierover in de eerstvolgende raadsvergadering op donderdag 1 oktober een motie te willen indienen.

Pagina opties