Commissie bespreekt verlenging starterslening

Dit item is verlopen op 03-01-2019.
3 december 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 4 december onder meer het voorstel besproken om de verordening starterslening te verlengen en op een paar punten technisch te wijzigen.

Met de starterslening kan het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen bij een reguliere bank overbrugd worden. De starterslening is de eerste drie jaar aflossingsvrij. Maximaal kan er € 30.000 worden geleend voor aankoop van een woning in Delft. De verordening starterslening heeft nu nog een looptijd tot 1 januari 2019. Het college stelt de raad voor om de verordening te verlengen tot 1 januari 2020.

De commissie bespreekt in deze vergadering verder een gewijzigd voorstel over de verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019 en de reactie van de Actiegroep Stookkosten Poptahof op de collegebrief over de problematiek rond de stookkosten in de Poptahof. Voorts buigt de commissie zich over de brief van het college over de stijgende kosten in 2018 voor jeugdhulp en Wo en de halfjaarrapportage van het college over de huisvesting en begeleiding van statushouders.

De vergaderavond van de commissie Sociaal Domein en Wonen begint om 19.45 uur met het Delfts Kwartiertje. De procedurevergadering start om 20.00 uur met aansluitend de overlegvergadering die rond 20.15 uur begint.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties