Commissie bespreekt verkoop Armamentarium

Dit item is verlopen op 05-11-2015.
5 oktober 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt op dinsdag 6 oktober onder meer de verkoop van het Armamentarium besproken. Het college heeft hierover een brief naar de raad gestuurd.

Investeringsmaatschappij Driestar B.V. betaalde 1,9 miljoen euro voor het pand en heeft de bedoeling er een hotel annex restaurant en zalencentrum in te vestigen.

De commissie praat verder over de regionale prestatieafspraken voor de woningmarkt, de voortgangsrapportage over het tweede kwartaal van 2015 van het Spoorzoneproject en de collegebrief over de motie Huisvestingslasten.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties