Commissie bespreekt veiligheid bij station

Dit item is verlopen op 04-10-2017.
4 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 7 september onder meer de evaluatie van de zevende meting van de veiligheidsbeleving op en rond station Delft besproken.

De evaluatie laat volgens het college een stabiel veiligheidsbeeld zien, nadat het tijdelijk cameratoezicht werd beëindigd. De zesde meting dateert van maart 2015. De gemeenteraad hoeft over deze evaluatie geen besluit te nemen. Dit onderwerp komt wel op de agenda van de raad te staan als fracties tijdens de commissiebehandeling aanleiding zien om een motie te willen indienen.

De commissie staat verder stil bij de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Daarnaast bespreekt de commissie de vastgestelde inhoudelijke toekomstvisie voor Museum Prinsenhof en de afdoening van de toezegging betreffende YES! Delft.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

Voorafgaand aan de commissievergadering wordt vanaf 19.00 uur een technische sessie gehouden over het aandeelhouderschap van delft in Eneco. Fracties kunnen tijdens deze sessie technische vragen stellen.

Agenda technische sessie Eneco

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties