Commissie bespreekt thema werkloosheid

Dit item is verlopen op 08-02-2015.
8 januari 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein staat op dinsdag 13 januari het gespreksthema werkloosheid op de agenda. De vergadering begint om 20.15 uur.

De commissie besloot in de procedurevergadering van 10 september 2014, op voorstel van de D66-fractie, een aparte bespreking te wijden aan dit thema. De fracties kunnen in het debat diverse vergaderstukken betrekken, waaronder een voortgangsrapportage over het actieplan jeugdwerkloosheid in Delft.

Verder behandelt de commissie in deze vergadering een collegebrief over subsidiebeschikkingen en de uitvoeringsovereenkomst Delft voor elkaar. Of dit agendapunt daadwerkelijk wordt besproken, wordt bepaald in de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties