Commissie bespreekt schuldhulpverlening

Dit item is verlopen op 04-03-2019.
4 februari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 5 februari onder meer de nota schuldhulpverlening 2019-2022 behandeld.

In deze nota beschrijft hoe het college hoe de gemeente Delft de komende jaren de schuldhulpverlening wil uitvoeren. Dit onderwerp stond vorige maand al op de agenda van de commissie maar toen doorgeschoven, omdat het onderzoek naar de onregelmatigheden in de schuldhulpverlening die in oktober vorig jaar werden geconstateerd nog niet gereed was. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en toegevoegd aan de stukken waarover de commissie kan adviseren aan de raad.

De commissie bespreekt verder het initiatiefvoorstel Delft naar een rookvrije generatie. Dit is opgesteld door de fracties van D66 en CDA.  In het voorstel bepleiten ze een beleid dat kinderen behoedt voor het risico te gaan roken.

Afhankelijk van de besluitvorming in de procedurevergadering buigt de commissie zich voorts over de huisvestingsverordening 2019. De procedurevergadering begint om 20.00 uur. De overlegvergadering wordt aansluitend vanaf 20.15 uur gehouden.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties