Commissie bespreekt schuldhulpverlening

Dit item is verlopen op 02-03-2015.
2 februari 2015 - In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt dinsdag 3 februari onder meer de beleidsnota schuldhulpverlening en budgetbeheer besproken. 

De commissie wordt gevraagd een advies te geven over dit voorstel dat door de raad op donderdag 19 februari wordt vastgesteld. Dat geldt ook voor het voorstel over de herziening van verordeningen en beleidsregels voor onderwijshuisvesting in Delft.

De commissie behandelt verder de uitvoeringsnota Hervorming wijkaanpak en de brief van het college over het streefbeeld voor Buitenhof Noordwest.

De overlegvergadering begint om 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur start.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties