Commissie bespreekt scholenbouw in Tanthof

Dit item is verlopen op 30-10-2019.
30 september 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 1 oktober onder meer het vervolgonderzoek naar de nieuwbouw van scholen in de wijk Tanthof besproken.

Aanleiding voor de bespreking is een brief van het college over het vervolgtraject, waarin een geschikte locatie wordt gezocht voor een gezamenlijk schoolgebouw. In deze haalbaarheidsstudie heeft het college de plek van de huidige kinderboerderij meegenomen als alternatieve locatie.  In die variant wordt ook een optie voor verplaatsing van de kinderboerderij binnen Tanthof opgenomen.

De commissie behandelt verder het gewijzigde voorstel  Kredietaanvraag nieuwbouw Internationale Schakelklas van het Grotius college, de Regionale visie aanpak huiselijk geweld 2019-2022 en diverse nota’s die over de uitvoering van de Participatiewet gaan.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur en wordt voorafgegaan door de procedurevergadering die om 20.00 uur begint. De commissie komt om 19.45 uur bij elkaar voor het Delfts kwartiertje. In dat kwartier kunnen raadsfracties aangekondigde vragen stellen aan de leden van het college.

Agenda Delfts kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda  overlegvergadering

Pagina opties