Commissie bespreekt rolneming gemeente

Dit item is verlopen op 11-02-2016.
11 januari 2016 – Op de agenda van de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 14 januari de nota Rolneming Delft: vasthouden en loslaten.

De nota is een vervolg op de Regienota uit 2011.  Dit beleidskader wordt elke vier jaar herijkt.  In de nota Rolneming Delft wordt onder meer ingegaan op de veranderende rol van de overheid en hoe de gemeente kan samenwerken met bewoners en organisaties.

Ook de gemeentelijke organisatie verandert. In de overlegvergadering geeft gemeentesecretaris Hans Krul een presentatie over de stand van zaken rond de reorganisatie van het ambtenarenapparaat.

De commissie staat verder stil bij de verschillende bestuurlijke aspecten van de Metropoolregio Rotterdam  - Den Haag en wethouder Ferrie F|orster geeft de commissie een toelichting op de voortgang van de beveiligingswerkzaamheden in museum Prinsenhof Delft.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties