Commissie bespreekt renovatie Sebastiaansbrug

Dit item is verlopen op 11-03-2014.
11 februari 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt op donderdag 13 februari onder meer de renovatie van de Sebastiaansbrug besproken.

De commissie wordt advies aan de raad gevraagd over het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de renovatie van deze brug. Daarnaast heeft Onafhankelijk Delft gevraagd om bespreking van het contract dat de gemeente en de provincie hiervoor hebben afgesloten. Voorts kan de Sebastiaansbrug onderwerp van gesprek zijn bij het agendapunt over de analyse van de meerjarenplanning wegwerkzaamheden 2014 – 2017.

De commissie behandelt verder twee raadsvoorstellen: een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van studentenwoningen op de Stieltjesweg en het onttrekkingsbesluit Kluyverweg. Op verzoek van de fracties ChristenUnie, Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft praat de commissie over de werkzaamheden en omleidingsborden bij de Bieslandsekade richting Korftlaan. Op verzoek van D66 en GroenLinks bespreekt de commissie ook de oplaadpalen voor elektrisch rijden.

Vanwege de volle agenda begint de commissie niet om 20.00 uur, maar om 19.30 uur met de procedurevergadering. De overlegvergadering start rond 19.45 uur.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties