Commissie bespreekt Regionale Woonvisie

Dit item is verlopen op 06-04-2017.
6 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 7 maart onder meer de Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 – 2021 behandeld.

De commissie wordt gevraagd om advies te geven over dit voorstel, zodat de raad in de vergadering op 23 maart een besluit kan nemen over de Regionale Woonvisie.

In de overlegvergadering bespreekt de commissie verder een brief van het college over de ontwikkelagenda Pleegzorg-Gezinsvormen en een collegebrief over de inzet van extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede en ouderen in de bijstand.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Procedurevergadering

Overlegvergadering

Pagina opties