Commissie bespreekt prestatieafspraken corporaties

Dit item is verlopen op 07-04-2019.
7 maart 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 12 maart onder meer gesproken over de prestatieafspraken die het college heeft gemaakt met de lokale woningcorporaties.

Daarnaast behandelt de commissie het initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft over gratis openbaar vervoer voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd. Verder bespreekt de commissie in tweede termijn de inspraak bij de huisvestingsverordening 2019.

Op verzoek van de fracties van ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft  buigt de commissie zich ook over de afdoening van de toezegging over werkloze ouderen. De fracties willen dit bespreken met het college om meer duidelijkheid te krijgen in de differentiatie van de groep 45-plussers en een toelichting op de 'maximale inzet van Werkse!' waarover gesproken wordt.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat. Het Delftse Kwartiertje begint om 19.45 uur.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties