Commissie bespreekt overeenkomst met Vestia

Dit item is verlopen op 16-10-2013.
16 september 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt dinsdag 17 september de stand van zaken rond de raamovereenkomst met Vestia besproken.

De fracties van CDA, SP en GroenLinks hebben om behandeling van dit onderwerp gevraagd. Op verzoek van de SP zal ook de dreigende sluiting van verzorgingstehuizen als gevolg van het gewijzigde rijksbeleid aan de orde komen.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur en wordt voorafgegaan door de procedurevergadering die om 20.00 uur start. 

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties