Commissie bespreekt opvangproblematiek

Dit item is verlopen op 02-04-2016.
2 maart 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 8 maart onder meer gesproken over de extra inspanning die Delft van het Rijk moet leveren om statushouders te huisvesten. 

Het college stelt de raad voor om hiervoor 400.000 euro uit de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen.  De huisvesting vindt gespreid over de stad plaats, in woningen of kleinschalige voorzieningen en niet apart maar tussen de Delftenaren. Het college wil verder onder meer ondersteuning bieden bij de opvang in de regio van vluchtelingen zonder status. Bij dit agendapunt behandelt de commissie ook een initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft over het weigeren van een asielzoekerscentrum in Delft. Het college heeft op dit voorstel gereageerd en ook die reactie kan de commissie bij de bespreking betrekken.

De commissie bespreekt verder een voorstel om de verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein vast te stellen. Daarnaast buigt de commissie zich over de startnotitie Woonvisie Delft 2016 – 2023. 

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint. De begintijden kunnen nog veranderen.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties