Commissie bespreekt onderwijs en zwembaden

Dit item is verlopen op 18-06-2015.
18 mei 2015 – De commissie Sociaal Domein heeft in de overlegvergadering van dinsdag 19 mei onder meer het onderwerp onderwijshuisvesting op de agenda staan.

De commissie bespreekt daarbij het Integraal Huisvestingsplan. Hierin staan afspraken tussen de gemeente en schoolbesturen over investeringen in de schoolgebouwen voor de periode 2014 tot en met 2024. Daarnaast wordt de commissie gevraagd een advies te geven over het rekening en begroting van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (Grotius). De gemeenteraad stelt dit voorstel in de vergadering op donderdag 4 juni aanstaande vast.

Dat geldt ook voor het voorstel over de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015 en het voorstel over de verordening individuele studietoeslag 2015.

De commissie buigt zich verder over de nota Toekomst zwembaden in Delft 2015. Over deze nota neemt de gemeenteraad geen besluit.

De overlegvergadering begint om 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties