Commissie bespreekt nieuwe werkwijze gemeenteraad

Dit item is verlopen op 17-10-2008.

17 september 2008 - De commissie Bestuur en Werk heeft dinsdag 16 september gesproken over de nieuwe werkwijze van de raad die per 1 november a.s. in zal gaan.

De belangrijkste doelen zijn een efficiƫntere vergaderwijze, een sterkere rol van de commissies en raad ten opzichte van het college, en meer ruimte voor contacten met burgers, bedrijven en instellingen door minder te vergaderen in het stadhuis.

De commissie kon zich grotendeels vinden in de uitwerking van de nieuwe werkwijze. De discussie spitste zich vooral toe op de aanmeldtermijnen en de spreektijden voor insprekers. De commissie adviseert nu de aanmeldtermijnen als richtlijn te gebruiken en deze niet in de verordening vast te leggen. De laagdrempeligheid van het inspreken staat voorop.

Verder sprak de commissie over een aantal procedures met betrekking tot afsplitsingen van fracties, wettelijke bepalingen rondom geheimhouding, en de nieuwe commissie-indeling.

Op 7 oktober a.s. zal een korte tweede commissiebehandeling plaatsvinden waarna het raadsvoorstel naar verwachting op 16 oktober in de raad wordt besproken.

Pagina opties